Ξενοδοχείο Ίλιον
  Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μην αφήνετε αναμμένα τα φώτα όταν δεν χρειάζεται
Μην αφήνετε ανοικτή την πόρτα του ψυγείου
Μην αφήνετε ανοικτό το κλιματιστικό όταν εξέρχεστε του δωματίου
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Να κλείνετε καλά τις βρύσες
Να μας ενημερώνετε για διαρροές
Αν θέλετε αλλαγή πετσετών, ενημερώστε μας
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Να τοποθετείτε τα σκουπίδια στα καλάθια απορριμμάτων
Μην πετάτε χαρτιά και σκουπίδια στην λεκάνη της τουαλέτας
Μην πετάτε σκουπίδια στη θάλασσα

© 2002-2023 www.uti.gr